ALKALISKT pH-VÄRDE

Kangenvattnet har ett högt pH-värde vilket gör detta vatten basiskt (alkaliskt). Med ett basiskt vatten har vi möjlighet att motverka försurningen av våra kroppar och på så sätt motverka ohälsa.


Medicinska studier har länge visat hur en försurad kropp har sämre
förutsättningar att stå emot sjukdom och försvagning.
Lär mer här »»»

Som bekant är vatten den enskilt viktigaste resursen i våra mänskliga kroppar. Vatten är det mest essentiella näringsämnet och är involverad i ALLT som äger rum i kroppen. Vanligtvis beräknas en individs fettfria kroppsvikt bestå av ca 70% vatten.

För att kroppen ska fungera som den skall behöver vatten intas regelbundet i fastställda kvantiteter (ungefär 2,5 liter per dag). När vi inte konsumerar tillräckligt med vatten börjar vi utveckla olika sjukdomstillstånd och vi skyndar också på åldrandet. När vi nu vet hur viktigt vatten är, blir nästa fråga hur viktigt är kvaliteten på vattnet vi dricker? 

Många människor tror att vattnet i kaffet, läsken eller energidrycken är tillräckligt för att våra kroppar skall fungera optimalt – men så är det inte. Kort sagt, vätska i allmänhet är INTE lika med vatten.

Kaffe, läsk och energidrycker kan ha en uttorkande och försurande effekt på vår kropp – motsatsen till vad vi behöver för att upprätthålla god hälsa. Kranvatten är ofta behandlat med klor eller kloramin och vatten vi köper på flaskor har ofta ett surt pH värde. Både kranvatten och buteljerat vatten är dessutom oxiderande, dvs gör att vi rostar på insidan och åldras i förtid. 

Eftersom virus och bakterier lever och frodas i en sur miljö, men inte kan överleva i en basisk miljö, ger oss en pH-balanserad kropp (med basiskt pH-värde ) naturlig motståndskraft mot sjukdomar!

Under vårt dagliga liv utsätts vi konstant för både virus och bakterier, men med ett starkt immunförsvar kan kroppen eliminera hoten innan det leder till svåra sjukdomstillstånd. När kroppen kommer i ett mer alkaliskt tillstånd stärks immunsystemet.

En hälsosam kropp har tillräckliga alkaliska reserver för att kunna möta en krissituation. När kroppen däremot är kroniskt försurad måste kroppen hela tiden ta av dessa alkaliska reserver för att neutralisera det överskott av syra som skapar ohälsotillståndet. I takt med att de alkaliska reserverna utarmas blir våra kroppar alltmer försvagade.

®