EFFEKTIV ANTIOXIDANT

Förutom att ha ett alkaliskt pH-värde har Kangenvattnet också ett negativt ORP-värde (Oxidation Reduction Potential). Ett negativt ORP-värde gör vattnet till en mycket effektiv antioxidant, vilket betyder att det har förmågan att eliminera fria radikaler.

Studier har visat att fria radikaler är ansvariga för 70% av alla sjukdomar inklusive vissa former av cancer, diabetes och ett påskyndat åldrande. En hälsosammare livsstil kan nås omedelbart då dessa fria radikaler elimineras från våra kroppar.

Fria radikaler bildas i kroppen dagligen. De fria radikalerna uppstår från den elektromagnetiska eller ultravioletta strålning vi utsätts för dagligdags genom vår omgivning, de uppstår genom intag av alkohol, tobak och den stress som gör sig gällande i varje individs dagliga liv. En fri radikal kan även uppkomma från mat som blivit behandlad på olika sätt, miljögifter, läkemedel och strålning för att nämna några. Det bildas även fria radikaler vid förbränningen inne i våra celler.

En fri radikal är, enkelt uttryckt, en atom (byggstenar av allt materia) som har tappat en av sina elektroner (atomer består av en positivt laddad kärna och negativt laddade elektroner). Eftersom atomer vill ha ett jämnt antal elektroner så söker den fria radikalen efter en kompletterande elektron från någon närliggande partikel. Den fria radikalen stöter in i en annan partikel och tar en elektron från den. Nu har den fria radikalen fått ett jämt antal elektroner – den är inte längre en fri radikal utan en komplett och neutral partikel (eller atom). Men då saknas det en elektron från den andra partikeln, som i sin tur har blivit en ny fri radikal. Det har skapats en kedjereaktion med fria radikaler som är på jakt efter elektroner.

När en atom, som tillsammans med en myriad andra atomer bildar olika föreningar (molekyler), blir av med någon av sina elektroner kan den bli skadad. Hur stor skadan är beror på vilken sorts molekyl som blivit av med sin(a) elektroner. Skulle DNA-kedjan bli träffad av en fri radikal som tar en av dess elektroner kan detta leda till förändringar i DNA-kedjan och medföra cancer, mutationer och olika sjukdomar.

Studier har visat att de fria radikalerna ansvarar för 70% av alla sjukdomar inklusive vissa former av cancer, diabetes och ett påskyndat åldrande. Trots att alla dagligen utsätts för fria radikaler så är inte alla sjuka. Med andra ord finnas det "något" som sätter stopp för de fria radikalernas härjningar.

Detta ”något” är antioxidanterna. När en fri radikal träffar en antioxidant så bildas det inte en ny fri radikal. Kedjereaktionen har avstannat men antioxidanten (t.ex. C-vitamin) har samtidigt blivit använd. Därför är det viktigt med ett dagligt intag av olika antioxidanter. Antioxidanter är livsnödvändiga. Kangenvatten är en mycket stark antioxidant - 6-16 gånger starkare än C-vitamin, och 3-8 gånger starkare än grönt te. Det är lätt att förstå hur hälsosamt det är att dricka Kangenvatten! 
 

Kangenvatten - en kraftfull antioxidant

Utan tvekan är Kangenvatten en otrolig antioxidant. Vissa går till och med så långt att de menar att Kangen- vatten är mer kraftfullt än någon enskild föda eller vitamintillskott som finns tillgängligt idag. Kangenvatten innehåller aktiva väteatomer som tillhandahåller omfattande mängder av fria elektroner i vår kropp.

Alla kemiska reaktioner sker genom överföring av elektroner. Negativt laddade enheter sägs vara reduktions- medel, vilket innebär att de är relativt elektron rika och kan donera elektroner,  och därmed minska laddningen på den enhet som de reagerar med. Relativt elektron-fattiga enheter sägs vara oxiderande, vilket innebär att de tenderar att dra elektroner bort från den enhet de reagerar med.

Däremot kan inte vilken negativt laddad jon somhelst fungera i en kemisk reaktion som är sådan att den leder till att en fri radikal neutraliseras. HCO3-(bikarbonat) joner i alkalisk bikarbonatvatten har inte den effekten, medan OH- och mineralrikt vatten från en elektrolys maskin (från kranvatten) har denna potentiall.

De negativa jonerna i alkaliskt vatten från en vattenjoniseringsmaskin är en rik källa av elektroner som kan doneras till dessa fria radikaler i kroppen, och på det viset neutralisera dem och hindra skador på frisk vävnad. Dessa negativa joner har den specifika egenskap som krävs för att de ska kunna delta i en kemisk reaktion som neutraliserar fria radikaler. 

Eftersom vår kropp är 70 % vatten blir den antioxiderande effekten av ett enda glas Kangenvatten betydligt lättare för kroppen att absorbera än dyrbara antioxiderande vitamintillskott.