DOKUMENTSAMLING


Benefits of Alkaline, Ionized Water
av Dr. Hayashi M.D., Director,
Water Institute of Japan
Denna artikel ger en grundläggande beskrivning
av fördelarna med alkaliskt, joniserat vatten.

Språk: Engelska

The "pH Factor" The Real Silent Killer
av Dr. Young, PhD
”De som är villiga att titta igen, med öppna ögon, kommer bli belönade med hemligheterna bakom permanent hälsa. Vi kan hela oss själva genom att förändra den inre miljön i våra kroppar. Potentiella, skadliga invaderare, kommer då inte att ha någonstans att växa till sig och kommer att bli oskadliggjorda.”

Språk: Engelska

Syra/Bas Checklista
av Dr. S. Lark, MD & J. Richards, MBA
Denna checklista är ett utdrag från boken
"The Chemistry of Success". Använd den
för att undersöka om du är försurad!

Språk: Engelska

Användartips för Kangenvatten
av Dr. D. Carpenter
En kort handledning som berättar hur
du kan använda Kangenvattnet för att
få maximalt ut av det.

Språk: Engelska

Säkra plaster
av US Institute of Agriculture and Trade Policy
Här får du en förklaring till olika typer av
plaster. Vilka som är säkra att använda
och vilka som är skadliga för oss.

Språk: Engelska