KANGENVATTNETS 3 EGENSKAPER

Vi har alla blivit vittne till att den värld vi lever i blivit mer och mer förorenad på olika sätt. Vi kan se det på våra skogar, våra grödor och våra vattendrag. Och inte minst... Vi kan se det på våra kroppar genom att det har blivit allt svårare för oss att hålla oss helt friska, allt svårare att hålla oss starka och vid god vigör.

 

1. ALKALISKT pH-vÄRDE 
Kangenvattnet har ett högt pH-värde vilket gör detta vatten basiskt (alkaliskt). Med ett basiskt vatten har vi möjlighet att motverka försurningen av våra kroppar och på så sätt motverka ohälsa. Medi- cinska studier har under lång tid visat på de negativa hälsoeffekter, med sjukdom och försvagning som följd, som följer av att våra kroppar försuras. 

Lär mer om alkalinitet här »

 

2. EFFEKTIV ANTIOXIDANT
Förutom att ha ett alkaliskt pH-värde har Kangenvattnet också ett negativt ORP-värde. Ett negativt ORP-värde gör vattnet till en mycket effektiv antioxidant, dvs att det har förmågan att eliminera fria radikaler. Studier har visat att fria radikaler ansvarar för 70% av alla sjukdomar inkl vissa former av cancer, diabetes och ett påskyndat åldrande.

3. HEXAGONAL STRUKTUR
Kangenvatten har dessutom en annorlunda struktur som kallas hexagonal. Ett hexagonalt vatten återfuktar (hydrerar) kroppen på ett mer effektivt sätt än något annat vatten. Dr. F. Batmanghelidj framhåller att de flesta sjukdomstillstånden kan hävas genom att kroppen återfuktas på ett effektivt sätt. 

Lär mer om hexagonalt vatten här »

 

KANGEN = Tillbaka till ursprunget  

Genom att återställa kroppens pH-balans, motverka fria radikaler och återfukta (hydrera) kroppen på cellnivån bidrar detta vatten till att föra våra kroppar tillbaka till jämvikt, eller “åter till ursprunget”, där vi kan frodas och må väl.

Ordet KANGEN är japanska och betyder "tillbaka till ursprunget" och det är exakt vad detta vatten gör. Det för #C7E3EEdin kropp tillbaka till sitt ursprungliga hälsosamma balanserade tillstånd. Genom att återställa kroppens pH- balans, motverka fria radikaler och återfukta (hydrera) kroppen på cellnivån hjälper Kangenvattnet till att åter föra våra kroppar till till jämvikt, “åter till ursprunget”, där vi kan må riktigt gott.