VAD SÄGER FORSKNINGEN?

FAKTA  |  FORSKNING  |  PRESS  |  VATTENLÄNKAR 

Kangenvattnets hälsosamma egenskaper är naturligtvis inte slumpmässigt valda utan stödjs av en mängd olika forskning. 

Så sent som år 2003 erhöll dr Peter Agre Nobelpris i kemi för sin upptäckt om vattenkanaler i våra cellväggar, något som han benämnde "Aquaporiner". Dessa vattenkanaler har visat sig ha stor betydelse i transporten av näringsämnen in i cellen och gifter ut ur cellen. Tack vare Dr Agres forskning får vi bättre förståelse för varför Kangenvattnet med sin mikrostrukturerade natur blir så effektivt i att föra kroppen mot ett tillstånd av bättre homeostas, bättre balans.

Forskningen bakom Dr Agres Nobelpris är bara en av de många upptäckter som ligger till grund för och/eller stödjer användandet av högkvalitativt joniserat Kangenvatten. För den som är intresserad att närmare studier av de olika forskningsfälten hänvisas till Internets många möjligheter att söka på olika intresse- områden. För mer specifika referenser hänvisas till din kontakt som introducerat dig till Kangenvattnet.

Nedan följer tre andra exempel på forskningsresultat inom pH-området och dess implikationer på vår hälsa. Om du dubbelklickar på bilderna blir de olika pdf-dokumenten läsliga på skärmen:  

 

Benefits of Alkaline Ionized
Water
av Dr Hidemitsu Hayashi, M.D.
Director Water Institute of Japan  

    The "pH Factor" - The Real
    Silent Killer av Dr. Gregory
    C.D. Young, Ph.D., (Oxon.)
ARTIKLAR I PRESSEN LÄNKAR AV INTRESSE