VATTENFILTER  |  3 lager

Innan Kangenvattnet får sitt basiska pH, antar den höga antioxiderande förmågan och blir hexagonalt till sin struktur så filtreras det genom ett dubbelt kolfilter. 

Det filter som finns i Enagics maskiner är en kombination av 3 lager: 

   » Kalciumsulfitfilter 

   » GAC (Granulted Activated Carbon) 
   » Mekaniskt filter 

Filterbyte: Sker efter ca 5.700 liter
(beroende av vattenkvaliteten på kranvattnet).  

Klorin: filtreras bort till 95% eller mer. 

Partiklar som Ej filtreras bort:
Metalljoner och/eller salter (mineraler) som är
närvarande i det ursprungliga kranvattnet.