LITTERATURTIPS

Nedan finner du ett urval av de forskningsresultat som gjorts tillgängliga på ett lättförståeligt sätt. 

Om du inte hittar det du söker är rekommenderar vi att du använder dig av Internet för att söka vidare. 

Genom att använda någon sökfuktion på Internet kan du hitta en mängd intressant litteratur som direkt handlar om det du är intresserad av.