ANVÄNDARVILLKOR


Barn under 18 år bör bara använda vår hemsida tillsammans med sina föräldrar eller förmyndare. All information på kangenvatten.se tillhandahålls uteslutande i utbildningssyfte. Kangenvatten.se är inte ansvarig för hur du eller någon annan väljer att använda informationen. Informationen som förmedlas via kangenvatten.se tillhandahålls "som den är", utan garanti eller säkerhet. 

Produkterna och tjänsterna som tillhandahålls kangenvatten.se hävdar inte att de behandlar eller botar några symtom, tillstånd eller sjukdomar. De hävdar inte heller att dina livsvillkor kommer att förbättras. Om du har medicinska problem rekommenderas att du uppsöker en läkare innan du använder någon av de produkter och tjänster som finns.  Det är med stor omsorg som informationen presenteras för att på ett så korrekt sätt som möjligt representera produkterna och tjänsterna. Trots det är varje individs erfarenhet beroende av hans eller hennes bakgrund, hängivenhet och motivation. Som vid varje annat personligt och/eller företagsprojekt finns det ingen garanti att du kommer att få en bättre situation.


Copyright-information

Såvida det inte är tydligt indikerat någon annanstans på hemsidan är allt material som exponeras på kangenvatten.se copyright-skyddat. Därför har du inte rätt att kopiers eller reproducera något material överhuvudtaget från kangenvatten.se utan att först inhämta ett skrivet tillstånd från kangenvatten.se.

Utan begränsning av det ovanstående kan varken kangenvatten.se eller dess samarbetspartners hållas ansvariga för förseningar eller misslyckanden i distributionen av innehåller från kangenvatten.se, som t ex förseningar med att visa resultat direkt eller indirekt pga naturens uttryck samt krafter eller orsaker bortom rimlig kontroll.

Denna friskrivning inkluderar, utan att begränsa sig till, √∂vernaturliga h√§ndelser, Internetstopp, dysfunktion i datorutrustning, dysfunktion rörande utrustning för telekommunikations, dysfunktion i annnan utrystning, dysfiktion i eldistribution, strejker, motsättningar bland anställda, upplopp, revolt, civil oro, brist på arbete eller material, eld, översvämningar, stormar, explosioner, krig, myndighetsutövning, domstolsutlåtanden, utebliven handling av 3e part eller förlust eller fluktationer i el, värme, vatten eller luftkonditionering.